Hjälp oss att sprida Guds Ord!

Help us to spread the Word of God!

Så länge Gud ger medel kan vi verka!

Luthersk Litteratur-Mission är en ideell, samfundsmässigt oberoende kristen organisation på evangeliskluthersk grund som verkar för att sprida och trycka kristen litteratur i Sverige och utomlands.

Presentation

LLM stöder fattiga kyrkor och församlingar och enskilda med Biblar och god kristen litteratur.

LLM har genom åren tryckt flera miljoner skrifter på över 30 olika språk.

LLM ger ut tidningen BREVET som informationsskrift.

LLM har sitt säte i Vännäs.

LLM grundades av kyrkoherde Martin Lundström.

Historik

Kyrkoherde Martin Lundström grundade Luthersk Litteratur-Mission 1975 efter 17 år som missionär i Kenya. Grundplåten till verksamheten fick han som gåva av predikant Signar Andersson som under sin sjukdomstid krockat med bilen varvid vänner gjorde en insamling till en ny bil. Signar Andersson lämnade pengarna till Martin Lundström som såg behovet av kristen litteratur.

Översättningen av Rosenius Dagbetraktelse till engelska blev en språngbräda till andra översättningar. Genom åren har arbetet utvidgats. Fler och fler länder har fått ta emot skrifter. I första hand har LLM stått för tryckkostnaden. Översättning och distribution har mottagaren oftast ansvarat för.

Martin Lundström bodde på Luthergården tillsammans med sin hustru Gunborg. I dag utgör Luthergården ett centrum där böcker och Biblar finns förvarade innan de sprids. Här sker i dag också en stor del av korrespondensen.

Efter Martin Lundströms död blev riksdagsman Tore Nilsson LLM:s ordförande. I dag arbetar en styrelse med geografisk närhet till varandra ideellt med att besluta om vilka böcker som ska tryckas och vart böckerna ska spridas.

Luthergården

Välkommen till Luthergården på Köpmangatan 16 i Vännäs, Västerbotten!

Böcker kan köpas från Luthergården.

Öppet torsdag 15-18. Andra tider ring 070-66 76 293 eller 0935-518 872.

Bankgiro: 833 - 70 24